Opárno – zamek

Historia

   Zamek został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku (przed 1344 rokiem) przez Smila z rodu Vchynskich z Vchynic, z którego później pochodziła znana rodzina hrabiów i książąt Kinskich. Zamek został zbudowany niedaleko ważnego szlaku z Pragi do wschodniej Saksonii, lecz nie zachowały się żadne szczegóły jego historii. Pozostał w posiadaniu rodu z Vchynic do początku XVI wieku, kiedy to majątek zostało sprzedany i podzielony między panów z Vřesovic i Martinic. W 1536 roku był już opisywany jako opuszczony.

Architektura

   Założony na wąskim cyplu, na końcu długiego grzbietu górującego nad doliną, zamek miał w planie kształt podobny do rdzenia zamku Hazmburk. Był to czworokąt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, o długości około 46 metrów i szerokości 15 metrów, którego dziedziniec zamykał wysoki mur obronny o grubości 2 metrów. Korona muru zwieńczona była chodnikiem dla obrońców, zabezpieczonym przez przedpiersie z krenelażem. Od strony północnej zamek chroniony był dodatkowo przekopem, a resztę wąskiego bazaltowego grzbietu zabezpieczały jeszcze dwa poprzeczne rowy. Na skałach pomiędzy nimi być może stała jakaś wieża strażnicza. Jest to o tyle prawdopodobne, iż droga do zamku przebiegała od południa, wzdłuż zachodniego krańca zamku i przechodziła pod owymi skałami, niemal na całej długości zachodniej strony fortyfikacji, aby ostatecznie wejść na dziedziniec zamku w jego północnym krańcu.
   Wewnątrz obwodu budynek mieszkalny przystawiono do południowego muru, co poświadczają dwa zachowane tam otwory okienne. Przy kurtynie wschodniej relikty sklepionej kolebkowo komory świadczą o istnieniu także tam jakiegoś budynku.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowała się znaczna część murów obwodowych zamku, miejscami dochodzących nawet do swej pierwotnej wysokości. Przy ścianie wschodniej przetrwały relikty jednego z dwóch budynków. Widać również ślady po zewnętrznych obwarowaniach ziemnych. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.