Olomučany – zamek Čertův Hrádek

Historia

   Pierwsza wzmianka o zamku Olomučany pochodzi z 1346 roku z dokumentu dzielącego majątek panów z Lipy, lecz dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, iż jego budowa miała miejsce w drugiej połowie XIII wieku. Wzniesiono go w strategicznym miejscu, strzegącym szlaku handlowego prowadzącego przez miejscową dolinę. W drugiej połowie XIV wieku na zamku siedział Vilém z Opatovic, piszący się z Olomučan w 1374 roku. Krótko przed 1406 rokiem właścicielem zamku został Jan Bidlo. Jako, iż w 1437 roku pisał się on już z Otradic, przypuszcza się, iż Olomučany w okresie tym nie były zamieszkane. Być może zamek został zniszczony w trakcie wojen husyckich.

Architektura

   Zamek wzniesiono na wysokim, stromym cyplu, nad lewym brzegiem rzeki Svitavy. Wzgórze rozciągało się od południowego – wschodu na północny – zachód, gdzie lekko się zwężało. Bardziej przystępną część południową zabezpieczono szerokim na 24-32 metry i głębokim na 8 metrów przekopem. Usytuowano tam drogę wjazdową na zamek, prowadzącą leśnym szlakiem ze wsi Olomučany. Brama prawdopodobnie znajdowała się po stronie południowej. Z tego kierunku zamek zabezpieczono masywnym murem tarczowym, wzniesionym zapewne z powodu dużego spadku terenu z grzbietu którym wiodła droga dojazdowa. Po przebyciu drewnianego mostu nad fosą osiągało się międzymurze lub przedbramię, a następnie wchodziło w obręb głównego obwodu obronnego.
   Główna część zamku podzielona była na dwa dziedzińce, przedzielone poprzecznym murem. W jego linii wzniesiono strzegącą drugą i trzecią bramę wieżę główną. Jej kształt nie jest pewny, była albo czworoboczna (wymiary około 88 x 8,8 metra), albo, co bardziej prawdopodobne, okrągła z ostrzem (ostrogą) skierowanym na południe. Przedni dziedziniec, umieszczony między murem tarczowym a wieżą, był nieco mniejszy (31 x 26 metrów), być może pełnił rolę podzamcza. Tylni dziedziniec posiadał wymiary 41 x 31 metrów i jako najbezpieczniejsze miejsce na zamku zabudowany był po stronie północno – zachodniej budynkiem mieszkalnym. Był on dwu lub trójprzestrzenny i miał mury grubości 2,3 metra. Drugi, mniejszy budynek dostawiony był do kurtyny północnej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie niewielkie kamienne relikty i ślady po dawnych fosach. Część murów została naruszona przez amatorskie wykopy. Miejsce jest dostępne z Blanska zielonym, około 3 kilometrowym szlakiem turystycznym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Čertův hrádek.