Olbramovice – kościół Wszystkich Świętych

Historia

Kościół Wszystkich Świętych w Olbramovicach został wzniesiony pod koniec XII wieku. W 1866 roku budowlę powiększono, przedłużając ją od strony wschodniej i wznosząc nową apsydę oraz zakrystię po stronie północnej. W 1884 roku na wieży założono cebulasty hełm.

Architektura

Kościół został wzniesiony na wzgórzu w północnej części wsi jako romańska budowla jednonawowa z masywną, czworoboczną wieżą po stronie zachodniej. Została ona usytuowana nie na osi fasady lecz po jej północnej stronie. Dwie górne kondygnacje wieży przepruto z każdej strony romańskimi biforiami. Pierwotnie krótkie prezbiterium prawdopodobnie zakończone było niewielką apsydą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.