Nudvojovice – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół św. Jana Chrzciciela powstał około 1250 roku, kiedy to cystersi z klasztoru Hradiště postanowili wznieść w Nudvojovicach świątynię parafialną. Jako siedziba parafii budynek służył do czasu reformacji w 1551 roku. Po wojnie trzydziestoletniej został odrestaurowany, a w 1726 roku nawa otrzymała nowy malowany, kasetonowy strop. W XIX wieku kościół popadł w tak zły stan, iż nawet został w 1881 roku zamknięty. Wielka renowacja, która między innymi usunęła barokowy sufit, zakończyła się w 1894 roku. Po 1945 roku stan kościoła ponownie się pogorszył. Restaurację rozpoczęto na początku XXI wieku, a zakończono w 2006 roku.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną względem stron świata, jednonawową z kwadratowym w planie korpusem i prostokątnym prezbiterium od strony wschodniej. Prezbiterium dostawiono do nawy dłuższym bokiem, otwartym na wnętrze korpusu ostrołukowym łukiem tęczowym. Wnętrze chóru zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, nawa pierwotnie posiadała płaski, drewniany strop. Oświetlają ją cztery nieduże, ostrołukowe okna z północy i południa oraz pojedyncze od zachodu. Szczególnie cenne jest oryginalne, zdobione maswerkiem, wschodnie okno w prezbiterium.

Stan obecny

Budynek zachował się do czasów współczesnych bez żadnych większych nowożytnych zniekształceń. Jedynie we wnętrzu nawy umieszczono replikę barokowego stropu, a portal zachodni jest efektem XIX-wiecznej renowacji. Wnętrze kościoła dostępne jest tylko podczas nabożeństw, które odbywają się w co drugą sobotę miesiąca.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovice.