Nezamyslice – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Pierwszy kościół w Nezamyslicach powstał w pierwszej połowie XIII wieku. Około 1390 roku, zapewne z powodu zwiększającej się liczby wiernych, został on poddany gruntownej gotyckiej przebudowie i powiększeniu. Do 1420 roku Nezamyslice wraz z kościołem pozostawały w posiadaniu benedyktynów z BřevnovaKról Zygmunt Luksemburczyk oddał je w zastaw Janowi i Vilémowi z Rýzmberka, a później rodzinie Švihovštich z Rýzmberka. Świątynia stała się wówczas centrum duchowego życia dóbr Rabskich, co znalazło wyraz w późnogotyckiej przebudowie jej korpusu na początku XVI stulecia. W 1736 roku przeprowadzono barokową modernizację w wyniku której niestety przekształcono okna naw, dostawiono kruchtę, zakrystię i okrągłą wieżyczkę ze schodami. Z okresu tego pochodzi również większość wyposażenia wnętrz kościoła. W 1800 roku podwyższono i zwieńczono nowym hełmem wieżę. Budynek został naprawiony w 1935 roku i w latach 70-tych XX wieku.

Architektura

Kościół z końca XIV wieku składał się z szerokiego korpusu oraz rozbudowanego prezbiterium na planie równoramiennego krzyża. Część zachodnia prezbiterium pochodziła jeszcze z kościoła XIII-wiecznego, podobnie jak dolne partie czworobocznej wieży, usytuowanej po stronie północnej, pomiędzy korpusem a prezbiterium. Wnętrze trzech naw na początku XVI wieku otrzymało późnogotyckie sklepienia sieciowo – gwiaździste, chór natomiast zwieńczony był starszymi sklepieniami krzyżowo – żebrowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Nezamyslice, kostel Nanebevzetí Panny Marie.