Neustupov – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

Kościół Wniebowzięcia Panny Marii w Neustupovie został zbudowany w XI wieku. Z tego okresu pochodzi jego zachodnia część. W XIII wieku został powiększony o późnoromańską część wschodnią. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1350 roku. W XVI wieku przebudowano i zasklepiono nawę, w 1757 roku dobudowano zakrystię, a w 1773 roku poddano przebudowie wieżę. W 1885 roku kościół poddano renowacji i częściowej regotyzacji, poprzez zmianę wykroju okien nawy.

Architektura

Kościół wzniesiono jako budowlę jednonawową na planie prostokąta o wymiarach 14,2 x 7,8 metra z półokrągłą apsydą po stronie wschodniej i czworoboczną wieżę po stronie zachodniej. Wieża ta nie została usytuowana na osi fasady, lecz bliżej jej północnej strony. Jej dwa górne piętra przebito triforiami wychodzącymi na każdą stronę świata, natomiast dolne kondygnacje wąskimi otworami szczelinowymi. Romańskie okno ze zwieńczeniem w formie trójliścia przetrwało również na osi wschodniej apsydy, pozostałe zostały powiększone w czasach nowożytnych. Wejście do nawy prowadziło od strony południowej przez znakomity, wczesnogotycki portal, kolejne do wieży, po stronie północnej. Wewnątrz nawy pierwotnie założono drewniany, płaski strop, a po stronie zachodniej znajdowała się połączona z wieżą empora.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.