Neuhaus – zamek

Historia

   Zamek Neuhaus, zwany także Nowym Zamkiem (Nový hrad), został zbudowany krótko po 1368 roku przez margrabiego morawskiego Jana Henryka. Powodem jego powstania była chęć kontroli ważnej drogi z Moraw do Austrii, w pobliżu przeprawy przez rzekę Dyję w Mušovie. Miał on także służyć jako przeciwwaga dla rosnącej potęgi rodu Lichtenštejnów (w rękach których były między innymi zamki Mikulov i Děvičky). Cel ten jednak nie został spełniony, gdyż już w 1380 roku zadłużony margrabia Jošt (Jodok) sprzedał Neuhaus Lichtenštejnom, którzy całkowicie zdominowali okoliczne ziemie. W 1411 roku z ich ramienia zamkiem zarządzał burgrabia Oldřich Střelec, jednak podczas wojen z pierwszej połowy XV wieku, być może w trakcie kampanii husytów do Austrii w 1426 roku, zamek został zniszczony. Po tym wydarzeniu nie został już nigdy odbudowany.

Architektura

   Zamek wzniesiono na wysokiej i bardzo stromej skale zwanej Velká Martinka. Ponieważ prawie pionowa ściana i strome zbocze chroniły go od północy, zachodu i częściowo od południowej strony, dostęp do zamku był możliwy tylko z grzbietu od północnego wschodu. Znajduje się tam naturalna szczelina, którą sztucznie zmodyfikowano do roli fosy. Zabezpieczała ona wjazd na pagórek o wymiarach 22 x 10-17 metrów, na którym ulokowano niewielkie przedzamcze, czy też wysunięte w przedpole zewnętrzne obwarowania. Droga  wjazdowa prawdopodobnie została poprowadzona południową stroną wzniesienia. Bramę na zamek górny zabezpieczono 18 metrowej szerokości przekopem. Za nią rozciągał się wąski i długi na około 70 metrów grzbiet o formie zbliżonej do półksiężyca. W jego najwyższej części, tuż za bramą wzniesiono czworoboczną wieżę. Główny budynek mieszkalny usytuowano po stronie północno – zachodniej, w najbezpieczniejszej i najdalszej części dziedzińca o wymiarach około 30 x 5 metrów.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Na efektownych skalnych formacjach przetrwały jedynie niewielkie fragmenty kamiennych murów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.