Nespery – zamek

Historia

Wieś Nespery po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1318 roku, a kolejna wzmianka z 1448 roku o Janie z Pobipes siedzącym na Nespery może sugerować istnienie wówczas feudalnej siedziby. W sposób bezsprzeczny zamek został wymieniony w 1483 roku, jako własność Jana Řepy z Neveklova. Kolejnymi właścicielami byli Chobotštcy z Ostředka, posiadajacy go aż do 1681 roku. W XVIII wieku ruiny wieży mieszkalnej zostały przebudowane na spichlerz.

Architektura

Niewielkie średniowieczne założenie składało się z czworobocznej wieży mieszkalno – obronnej oraz położonego na zachód od niej drugiego, mniejszego, czworobocznego budynku, być może także o wieżowym charakterze. Posiadał on sklepioną kolebkowo piwnicę oraz narożny występ muru, przypuszczalnie niewielką wieżyczkę. Całość wkomponowana była pomiędzy dwa stawy. Być może obydwa budynki łączył mur obronny, wydzielający niewielki dziedziniec.

Stan obecny

Na terenie zamku znajduje się obecnie barokowy spichlerz usytuowany między dwoma stawami. Zawiera on w południowej części mury wieży pierwotnej twierdzy. Pozostałości innego budynku (sklepiona kolebkowo piwnica), być może także o charakterze wieży, zostały zachowane na zachód od spichlerza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Nespery.