Nespery – zamek

Historia

   Wieś Nespery po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1318 roku w przydomku niejakiego Zdislava, a kolejna wzmianka z 1448 roku o Janie z Pobipes siedzącym na Nespery może sugerować istnienie wówczas feudalnej siedziby. W sposób bezsprzeczny zamek został wymieniony w 1483 roku, po śmierci Absolona z Pobipes, jako własność Jana Řepy z Neveklova. Kolejnymi właścicielami byli Chobotštcy z Ostředka, posiadający go aż do 1681 roku. W XVIII wieku ruiny wieży mieszkalnej zostały przebudowane na spichlerz.

Architektura

   Niewielkie średniowieczne założenie składało się z czworobocznej wieży mieszkalno – obronnej oraz położonego na zachód od niej drugiego, mniejszego, czworobocznego budynku, być może także o wieżowym charakterze. Posiadał on sklepioną kolebkowo piwnicę oraz narożny czworoboczny występ muru, przypuszczalnie niewielką wieżyczkę. Całość wkomponowana była pomiędzy dwa stawy. Być może obydwa budynki łączył mur obronny, wydzielający niewielki dziedziniec. Wjazd prawdopodobnie znajdował się od strony północnej, skąd przedostać się trzeba było przez otaczający zamek przekop. W jego zachodniej części odkryto zamurowany otwór z kamiennym ościeżem, uważany za pozostałość unikatowego korytarza, być może będącego pozostałością bocznej, wypadowej furty.

Stan obecny

   Na terenie zamku znajduje się obecnie barokowy spichlerz usytuowany między dwoma stawami. Zawiera on w południowej części mury wieży mieszkalnej pierwotnego zamku. Pozostałości innego budynku (sklepiona kolebkowo piwnica), być może także o charakterze wieży, zostały zachowane na zachód od spichlerza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.