Nepomyšl – zamek

Historia

Zamek prawdopodobnie powstał w pierwszej połowie XIV wieku, być może z inicjatywy panów z Janovic, jako iż pierwsze pisemne wzmianki o Nepomyšlu z lat 1361 – 1364 wspominają Petra z Janovic, patrona miejscowego kościoła. W 1386 roku posiadaczem zamku był Jindřich z Janovic, a od początków XV wieku kolejni właściciele zmieniali się bardzo często. Była to Eliška Koldicová z Dubé, Ctibor Čepec z Libiše, Jindřich z Elsterberka, Albrecht z Koldic i Oldřich z Koněprus. Na przełomie XV i XVI stulecia Nepomyšl należał do braci Jindřicha i Jana z Údrče, a przed 1510 do panów z Leisnek. W połowie XVI wieku zamek przeszedł w ręce możnego rodu Šlików, którzy dokonali jego przebudowy w stylu renesansowym. Kolejne rody mieszkające w Nepomyšlu: panowie z Gutštejna, z Štampachu, z Questenberka oraz władający zamkiem od 1686 do 1895 roku Ditrichštejnowie, dokonywali kolejnych przekształceń w stylu baroku i klasycyzmu, przebudowując ostatecznie zamek w rezydencję pałacową. Ostatnimi prywatnymi właścicielami byli Herberštejnowie, po czym w 1945 zabytek został znacjonalizowany.

Architektura

Zamek z przełomu XIV i XV wieku składał się z cylindrycznego obwodu murów obronnych, poprzedzonych nawodnioną fosą. Wjazd usytuowano po stronie południowej w wieży bramnej, do której wiódł drewniany most zwodzony. Od zachodu sykał się z nią wieloboczny, lekko zakrzywiony budynek, przystawiony do wewnętrznej ściany muru obronnego.  Po przeciwnej stronie dziedzińca znajdował się główny budynek mieszkalny, będący jednocześnie najstarszą murowaną częścią zamku, pochodzącą z pierwszej połowy XIV wieku. Miał on wieloboczny, podłużny kształt z zewnętrzną ścianą stanowiącą równocześnie przedłużenie murów obwodowych.

Stan obecny

Dzisiejszy zamek to zunifikowana późnobarokowa budowla na planie pierwotnych murów obwodowych. Wchłonęła ona średniowieczną zabudowę, która ukryta obecnie jest pod nowożytnymi elewacjami i później dobudowanymi dodatkowymi skrzydłami. Rezydencja znajduje się w rękach prywatnego właściciela, który po 2012 roku dokonał jej renowacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t.III, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Zamek Nepomyšl.