Němčičky – zamek

Historia

   Wieś Němčičky po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawiła się w 1350 roku, lecz wiadomo, iż funkcjonowała już w drugiej połowie XIII wieku. Zasiedlono ją zapewne w momencie formowania dwóch sąsiednich osad: Mikulovic, gdzie funkcjonował romański kościół i Plavča, gdzie wzniesiono już w XII wieku romańską rotundę. Ze wsi Němčičky w 1353 roku pisał się niejaki Hnojík, a następnie Filip z Kostník, w rękach którego był zamek w 1378 roku. Po śmierci Filipa jego syn rozsprzedał majątek, który przechodził z rąk do rąk, aż do 1416 roku, kiedy to wieś i zamek zyskał Niklas Hunt z Florštetu. Dzięki temu, iż osiadł w Hornich Dunajovicach, zamek w Němčičky przetrwał okres walk husyckich i w 1447 roku został przekazany Lickovi z Plavča. Zapewne niedługo później zamek został zniszczony w trakcie czesko – węgierskich walk okresu drugiej połowy XV wieku.

Architektura

   Zamek wzniesiono na miejscu skalnego wywyższenia, przewyższającego okoliczną równinę o około 6 metrów. Strome spadki terenu zabezpieczały zamek od zachodu i południa, a dodatkową ochronę zapewniał obwód szerokiej na 10-14 metrów fosy i ziemny wał, niższy od bezpieczniejszych stron. Rdzeń zamku otaczał obwód kamiennych murów obronnych, pośrodku których usytuowano czworoboczną wieżę o wymiarach 9,5 x 7 metrów i grubości ścian dochodzącej do 2 metrów. Pomimo iż wieża najpewniej pełniła funkcję mieszkalną, na dziedzińcu znajdował się również drugi, niższy budynek mieszkalny, przystawiony do północnej części obwarowań.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie przy ziemi niewielkie kamienne relikty. Wstęp na teren dawnego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.