Návsí – zamek

Historia

   Badania archeologiczne datują pojawienie się zamku na początek XIV stulecia, a kres funkcjonowania na XV wiek. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Návsí pochodzi z 1435 roku, kiedy powstała tu osada bez poddaństwa lennego. Sam zamek należał prawdopodobnie do grupy kilku strażnic strzegących szlaku handlowego przez przełęcz Jabłonków wzdłuż rzeki Olzy.

Architektura

   Rdzeń zamku zajmował w przybliżeniu trójkątny obszar spłaszczonego szczytu wzniesienia, z południową stroną mającą około 40 metrów długości. Po stronie zachodniej stoki opadały dość stromo ku strumieniowi Jasení, natomiast strona północno-wschodnia górowała nad rzeką Olzą. Po stronie południowej wykopano półokrągły w planie rów o szerokości 10–12 metrów i głębokości 5 metrów. Przed nim usypano wał ziemny o wysokości 2 metrów i szerokości 10 metrów, który zabezpieczał jedyną możliwą stronę dojazdową do zamku. Samą bramę usytuowano zapewne po stronie wschodniej, na nasypie o szerokości około 2,5 metra, skąd droga przy krawędzi wzgórza zakręcała na południe i dochodziła do rozległego podzamcza. Ta dolna część zamku zabezpieczona była dodatkowymi obwarowaniami drewniano – ziemnymi.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie pozostałości fortyfikacji ziemnych. Teren zamku jest obecnie dość mocno zarośnięty roślinnością. Wstęp na znajdujące się blisko drogi wzgórze jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, hrad Návsí.
Strona internetowa wikipedia.org, hrad Návsí.