Našiměřice – kościół św Idziego

Historia

Kościół św. Idziego w Našiměřicach został zbudowany w drugiej ćwierci XIV wieku, a w połowie tamtego stulecia ukończono kościelną wieżę. W XVI wieku zmodyfikowano górną jej część i ufundowano nowy szczyt. Znaczące modyfikacje zostały przeprowadzone w 1730 roku. W okresie tym podniesiono podłogę kościoła, wybudowano zakrystię i przekształcono okna nawy i prezbiterium. W 1893 roku kościół spłonął. Podczas późniejszych napraw nawa i zakrystia zostały na nowo sklepione, zbudowano kruchtę po północnej stronie korpusu oraz klatkę schodową w wieży. Na początku XXI wieku stan świątyni był zły, dlatego w latach 2012–2013 przeprowadzono gruntowną renowację.

Architektura

Kościół został wzniesiony w południowej części wsi na niewielkim wzgórzu, jako budowla jednonawowa na planie prostokąta z węższym, wielobocznie zakończonym prezbiterium po stronie wschodniej. Od strony zachodniej usytuowano masywną, czworoboczną wieżą, zwieńczoną ozdobnym krenelażem i ostrosłupowym, strzelistym hełmem. Wieża jest wyposażona w szczelinowe okna na niższych piętrach i duże, dwudzielne okna na najwyższej kondygnacji. Zachowały się w niej trzy dzwony, w tym jeden z datą 1370, co czyni go jednym z najstarszych na Morawach. Wewnątrz kościoła pierwotnie prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, a nawę płaskim, drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jiljí (Našiměřice).