Nárameč – wieża mieszkalna

Historia

   Pierwsza informacja o Nárameč jako o siedzibie feudalnej pochodzi z 1349 roku, kiedy to pisali się z niego bracia Mikuláš i Přeček. W 1373 roku Mikuláš z Trmačova sprzedał wieś i wieżę Bohušovi z Vanča, a sześć lat później okoliczne dobra dzierżył  niejaki Bušek. Jego ród wymarł na początku XV wieku, w związku z czym margrabia morawski Jodok nadał Nárameč w 1410 roku braciom ze Stichovic. Kolejnym właścicielem po 1466 roku był Jan Konšelský z Jinošova, a do 1490 roku Tomáš z Kojičína, który wówczas sprzedał wieżę braciom Janowi i Petrovi z Noskova. O kolejnych właścicielach nie ma informacji, aż w 1561 roku opisano ją jako opuszczoną. Pod koniec XVII wieku wieżę kupiła lokalna rodzina i przystosowała ponownie do funkcji mieszkalnej, przekształcając przy okazji część otworów okiennych. Od tamtego momentu, aż do dzisiaj jest użytkowana przez prywatnych właścicieli.

Architektura

   Wieżę wzniesiono na planie czworoboku o wymiarach 12,7 x 11,5 metra i o grubości murów dochodzącej prawie do 2 metrów. Posiadała piwnicę, przyziemię i dwa piętra nadziemne. Jej wnętrze ma wymiary 7,4 x 9 metrów, co zapewniało komfortowe jak na średniowiecze warunki mieszkalne. Z sieni przyziemia schody prowadziły zarówno w dół do piwnicy, jak i na piętro. Ta pierwsza była wykuta w skalnym podłożu i dlatego nieco mniejsza, o wymiarach 4,5 x 2 metry. Zwieńczono ją sklepieniem kolebkowym. Przyziemie wzorem innych budowli tego typu pełniło zapewne funkcje gospodarcze, natomiast piętra mieszkalne. Tam też, na najwyższej kondygnacji zachowały się relikty wykusza latrynowego oraz okna z bocznymi ławami w wewnętrznych niszach.

Stan obecny

    Nárameč to przykład dobrze zachowanej średniowiecznej wieży mieszkalnej. Jej dwie strony (zachodnia i południowa) są zachowane do części wysokości drugiego piętra, natomiast pozostałe dwa boki są niższe i przystosowane do wtórnego zadaszenia na wysokości pierwszego piętra. Do dziś zachowały się trzy pierwotne otwory okienne oraz jeszcze jeden zamurowany i dolna część wykusza latryny. Wieża jest własnością prywatną, ale można ją obejrzeć za zgodą właściciela.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Nárameč .