Myslík – zamek

Historia

   Zamek datowany jest na XIV wiek do początku XV stulecia. Mógł mieć on funkcję jedynie strażniczą, na co wskazywałoby usytuowanie w pobliżu traktu, albo mógł być połączony z majątkiem w pobliskich Kozlovicach lub wsi Myslík (w średniowieczu Lhotka).

Architektura

   Niewielki zamek usytuowano na spłaszczeniu wierzchołka owalnego w planie pagórka o wymiarach 22 x 12 metrów. Wjazd do niego umieszczono w zwężeniu po stronie północno – wschodniej, które zabezpieczał wyciosany w skale przekop o szerokości 10 metrów i głębokości 3 metrów. Poza domniemaną wieżą bramną jedyną budowlą wewnątrz obwodu obwarowań była wieża o wymiarach zewnętrznych około 6,5 x 7,5 metra z pomieszczeniem wewnątrz o wielkości w przybliżeniu 5 x 6 metrów. Prawdopodobnie dodatkowe obwarowania w postaci jakiejś formy przedbramia umieszczono przed fosą zamkową.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Obecnie widoczny jest jedynie porośnięty drzewami pagórek na którym był usytuowany. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Myslík.