Mojžíř – zamek

Historia

   Nie jest znana pierwotna nazwa zamku, ani nie ma o nim żadnych przekazów źródłowych. Można jedynie przypuszczać, iż stanowił centrum dóbr ziemskich do których należała pobliska wieś Mojžíř (Mosern) oraz że ze względu na korzystne położenie nad rzeką Łabą mógł kontrolować drogę wodną. Wieś została założona w XIII wieku, a w 1352 roku po raz pierwszy wspomniano o istnieniu w niej kościoła św. Szymona i Judy. W 1364 roku należała do dóbr królewskich, ale pod koniec lat 60-tych XIV wieku jej właścicielami zostali czterej bracia z rodu Lungvic (Vygand, Hyldan, Depolt i Rynolt). Prawdopodobnie byli oni lennikami możnego rodu Vartenberków, gdyż świadkowali na ich dokumentach. To właśnie w ich czasach, w latach 80-tych XIV wieku miał zostać wzniesiony zamek, choć hipoteza ta koliduje ze znaleziskami archeologicznymi przypadającymi na okres od połowy XIII do początku XIV wieku. Zamek przestał funkcjonować zapewne po 1400 roku, po przyłączeniu miejscowego majątku do dóbr Vartenberków w Blansku (Blankensteinie).

Architektura

   Zamek usytuowano po północno – wschodniej stronie wsi, na skalistym cyplu wzniesienia, który odcięto od reszty terenu półkolistym przekopem o szerokości około 10-12 metrów i zewnętrznym ziemnym wałem po stronie północno  – zachodniej. Nieregularny obwód murów zakreślający obszar o wymiarach około 30 x 25 metrów podyktowany został kształtem skalistego terenu. Wjazd w ich obręb być może prowadził rozpadliną po stronie wschodniej. Niewielkie kamienne relikty wskazują na funkcjonowanie w obrębie dziedzińca co najmniej dwóch budowli, przy czym jakaś czworoboczna budowla stała tuż za obwarowaniami na niewielkim wywyższeniu terenu. Nad całym założeniem dominowała wysoka skała w południowej części, nie wiadomo jednak czy wnosiła się na niej jakaś konstrukcja.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Na powierzchni ziemi widoczne są jedynie dwa, czy trzy relikty fragmentów muru. Wstęp na pozamkowy teren jest wolny, nie prowadzi jednak do niego żadna oznakowana ścieżka. Najszybsza droga wiedzie od kościoła we wsi Mojžíř wzdłuż ulicy U Fary, która zmienia się następnie w polną drogę, w miejscu gdzie trzeba skręcić na wschód.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Úlovec J., Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, Ústí nad Labem 2002.
Strona internetowa ohradech.eu, Mojžíř.