Mohelnice nad Jizerou – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

Kościół w Mohelnice nad Jizerou został zbudowany w drugiej połowie XII wieku. W 1876 roku przeprowadzono jego renowację w trakcie której między innymi dostawiony został aneks po stronie północnej.

Architektura

Romańska świątynia została wzniesiona jako niewielka, jednonawowa budowla z szeroką półkolistą apsydą po stronie wschodniej i czworoboczną, wysoką wieżę po stronie zachodniej. Jej bok ma długość 4,35 metra, a wysokość dochodzi do 20 metrów. Zewnętrzne elewacje nawy, apsydy i wieży ozdobiono fryzem arkadowym, na apsydzie uzupełnionym o lizeny. Obecny kształt okien jest wynikiem renowacji, pierwotne prawdopodobnie były mniejsze. Wewnątrz nawę zwieńczono płaskim, drewnianym stropem, a apsydę konchą. W zachodniej części usytuowano emporę podtrzymywaną przez centralnie umieszczony filar i przyścienne pilastry.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa stredovek.com, Mohelnice nad Jizerou – kostel nanebevzetí sv.