Mohelnice – kościół św Tomasza

Historia

   Kościół w Mohelnicach po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1247 roku. Poświęcony był wówczas Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Od 1275 roku działała przy nim szkoła parafialna. W pierwszej połowie XIV wieku został on rozbudowany w stylu gotyckim, wzniesiono wówczas nowe prezbiterium i zakrystię.
   Podczas wojen husyckich kościół w 1424 roku został spalony, prawdopodobnie wraz z szukającymi w nim schronienia uciekinierami. Naprawy przeprowadzono między 1466 a 1480 rokiem, a pod ich koniec budynek został ponownie konsekrowany, tym razem pod wezwaniem św. Tomasza Becketa, co miało upamiętnić zamordowanych mieszkańców z okresu wojen husyckich, przyrównanych do angielskiego biskupa zabitego w katedrze  Canterbury w 1170 roku.
   Po odbudowie kościół przetrwał do okresu wojny trzydziestoletniej. W 1642 roku mięli go spalić Szwedzi, wraz z pobliskim młynem i całym miastem. Prowizoryczne naprawy przeprowadzono do 1651, jednak już w 1680 roku świątynia ponownie spłonęła. Gruntowną renowację rozpoczęto w 1722 roku, niestety połączoną z barokizacją budynku. W stylu tym wzniesiono między innymi nową kruchtę, kaplicę na miejscu dawnej zakrystii i kaplicę południową, wieżyczkę z klatką schodową oraz emporę. W 1907 roku kościół ponownie przebudowano, tym razem w stylu neogotyckim. Największe zmiany dotknęły wówczas fasadę zachodnią kościoła.

Architektura

   Pierwotny kościół powstał jako budowla orientowana, jednonawowa z płaskim, drewnianym stropem. W pierwszej połowie XIV wieku po stronie wschodniej dobudowane zostało podłużne (dorównujące długością nawie) prezbiterium o trójbocznym zakończeniu. Wzniesiono je w stylistyce gotyckiej z wysokimi przyporami i dużymi ostrołukowymi oknami. Prawdopodobnie także w XIV wieku wzniesiono również czworoboczną wieżę po północnej stronie nawy oraz zakrystię dostawioną od północy do prezbiterium. W trakcie późnogotyckiej odbudowy z drugiej połowy XV wieku kościół otrzymał nowe sklepienia: krzyżowo – żebrowe w nawie i sieciowe w prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, Mohelnice, kostel sv. Tomáše z Canterbury.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Tomáše z Canterbury (Mohelnice).