Miličín – kościół Narodzenia Panny Marii

Historia

Pierwszy kościół w Miličínie został potwierdzony źródłowo w 1283 roku, jednak obecny kościół Narodzenia Panny Marii został zbudowany w latach 1380–1385. Jego fundatorami byli Petr i Jan z Rožmberka, do których w tamtym okresie należała cała osada. W 1644 roku kościół został zniszczony w trakcie wielkiego pożaru. Więźba dachowa zawaliła się i przebiła sklepienie nawy, które nie zostało już odrestaurowane w stylu gotyckim. Odbudowano go po paru latach dzięki ówczesnemu właścicielowi Miličína, hrabiemu Franciszkowi Euzebiuszowi z Pöting. W XVIII wieku hrabia Khuenbburg nakazał kościół przebudować w stylu barokowym: przekształcono i częściowo zamurowano okna, podwyższono wieżę, zmieniono układ wnętrza na jednonawowy i pokryto go freskami praskiego malarza Josefa Spietzera. W okresie tym dobudowano także od zachodu barokową kruchtę. Kolejne znaczne remonty miały miejsce w 1896 roku i w latach 70-tych XX wieku.

Architektura

Kościół został wzniesiony jako halowa budowla dwunawowa z wielobocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej, tylko niewiele węższym niż prostokątny korpus. Do prezbiterium przystawiono od południa czworoboczną wieżę z niewielkim wybrzuszeniem mieszczącym klatkę schodową. Od zachodu kościół wieńczyła prosta fasada. Całość budowli, poza wieżą, została wzmocniona licznymi, sięgającymi dachów przyporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Miličín, kostel Narození Panny Marie.