Milešov – zamek Ostrý

Historia

   Zamek został wzniesiony dość późno, około 1433 roku, z inicjatywy Václava Kaplířa z Sulevic. Jego potomkowie dzierżyli Ostrý do 1505 roku, kiedy to Kamaret Kaplíř sprzedał, a raczej przekazał w posagu córce Marcie, która wyszła za mąż za Jindřicha Vencelíka z Vrchovišť. Już trzy lata później zamek przeszedł na Albrechta Libštejnskiego z Kolovrat, a po jego śmierci w ręce rodu Valdštejnów. W 1535 roku Albrechta z Valdštejna sprzedał zamek wraz z dworem i wsią Dlažkovice swemu bratu Janowi, który je połączył z z Białym Újezdem. Zamek Ostrý przestał być wówczas utrzymywany i już w 1565 roku opisywany był jako całkowicie opuszczony.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na podłużnym, skalistym wzgórzu o wysokości 553 metrów n.p.m. o dłuższym boku usytuowanym mniej więcej na linii wschód – zachód. Zewnętrzną bramę umieszczono po stronie zachodniej i prawdopodobnie połączono murem, biegnącym po stoku wzgórza, z wieloboczną wieżą ochraniającą całą drogę wjazdową. Ta biegnąc półkolem po stronie północnej dochodziła do drugiej bramy, zabezpieczającej wjazd na niewielkie podzamcze. Bezpośrednio za budynkiem bramnym stał prostokątny w planie, niewielki dom ze sklepioną kolebkowo piwnicą. Zapewne była to jedyna budowla na małym dziedzińcu podzamcza. Dalsza droga na zamek górny prowadziła stromym podejściem na południe, częściowo po schodach wyciosanych w skałach. Na północnym wschodzie mijała ona zachowany do dziś na zboczu wieloboczny bastion.
   P
odłużny rdzeń zamku mieścił w centralnej części budynek mieszkalny o kształcie zbliżonym do prostokąta, oraz wspomnianą już wcześniej wieżę zachodnią, która ochraniała drogę wjazdową. Ta część zamku oddzielona była od położonej nieco niżej partii wschodniej. Być może do komunikacji między nimi służyła czworoboczna wieża po stronie południowej.

Stan obecny

   Zamek Ostrý to obecnie daleko posunięta ruina, usytuowana na ciekawej formacji skalnej z której roztacza się rozległy widok. W najlepszym stanie przetrwały fragmenty muru przy bramie do górnego rdzenia warowni oraz dolna część zachodniej wieży wielobocznej. Prowadzi do nich niebieski szlak turystyczny z miejscowości Březno, łączący się także ze ścieżką idącą ze wsi Kocourov.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t.III, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Ostrý.