Milčany – zamek

Historia

Według badań archeologicznych teren zamku zasiedlony był od lat 80-tych XIV wieku, aż do prawie końca następnego stulecia. Przydomku “z Milčan” używał już w 1366 roku niejaki Přibík, a w 1391 roku źródła pisane wspominają o majątku ziemskim.  W 1402 roku z Milčan pisał się już Jindřich Berka z Dubé. W 1437 Berkowie sprzedali Milčany Zikmundovi z Vartenberka, który założył w okolicy nowy dwór w Rybnovie, ale Milčany były najwyraźniej nadal używane, gdyż zapisano je w wianie żony Zikmunda, Anežki ze Šternberka. Były również wymienione w rejestrach majątkowych z 1460 roku. Po raz pierwszy Milčany opisano jako opuszczone w 1543 roku.

Architektura

Zamek stał na zachodnim krańcu stawu Holańskiego, na skalistym cyplu, oddzielonym od zachodniej strony rowem i chronionym ziemnym wałem. Ukształtowanie terenu nadało założeniu formę zbliżoną do trójkąta. Wjazd prawdopodobnie prowadził od bardziej przystępnej północno – wschodniej strony. Główny budynek (być może o wieżowym charakterze) został usytuowany w południowym narożniku. Był on wzniesiony z lokalnego piaskowca, częściowo posadowiony na skale i posiadał płaskie drewniane stropy.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego zachował się tylko róg pałacu, którego wschodnia ściana wciąż ma około 7 metrów wysokości, a południowa, krótsza tylko około 3 metry. Odnaleźć w nim można jeden otwór szczelinowy oraz szereg gniazd po belkach stropowych. Ponadto widoczne są ślady dawnych wałów ziemnych i fosy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t.III, Praha 1989.
Strona internetowa toulkypocechach.com, Milčany (Vítkovec) – zřícenina.