Martinice – zamek

Historia

   Pierwsza wzmianka o Martinicach pojawiła się przy imieniu najwyższego ziemskiego sędziego Bolesława z Ředhošť w 1252 roku, natomiast zbudowany w drugiej połowie XIII wieku zamek, po raz pierwszy został wspomniany w źródłach pisany w 1318 roku, w przydomku Beneša z Martinic. Jego przodkowie posiadali Martinice aż do końca XV stulecia. W 1322 roku był to Jaroslav Bořita z Martinic i jego trzej synowie: Hron, Petr i Beneš, zmarły jeszcze tego samego roku w bitwie pod Mühldorf. W latach 1369-1373 zamek dzierżył Jan z Martinic, a w latach 1412-1416 bracia Jan, Štěpán i Arnošt. Kolejnym poświadczonym właścicielem był w 1528 roku Jaroslav Konářovský z Libonic, jednak zamek w okresie tym stracił już na znaczeniu i został opuszczony. O niezamieszkanej ruinie wspominało źródło z 1549 roku. Pozostałości zamku były jeszcze dość dobrze widoczne w XIX wieku, jednak w 1862 roku zostały rozebrane z powodu budowy pobliskiej szkoły.

Architektura

   W swej najstarszej fazie zamek miał formę cylindrycznego obwodu murów o średnicy 25 metrów, wzmocnionego od zewnątrz przez dwie przypory. Na dziedzińcu w jego wnętrzu wzniesiono dwa niewielkie budynki przystawione do lica muru. Całość otaczał przekop i ziemny wał, być może zwieńczony w koronie drewnianą palisadą lub częstokołem.
   Pod koniec XIV wieku na skutek zniszczeń wywołanych pożarem dokonano znaczącej przebudowy. Po stronie południowej od zewnętrznej strony dostawiono do obwodu muru masywną czworoboczną wieżę mieszkalną, być może przeprutą przejazdem bramnym. Obwód murów został wzmocniony dwoma smukłymi, kwadratowymi w planie wieżyczkami, także wysuniętymi przed zewnętrzne lico muru. Wewnętrzna zabudowa natomiast rozrosła się do trzech budynków, które zajęły większość przestrzeni ciasnego dziedzińca.

Stan obecny

   Ocalałe dolne partie murów przyziemia i fundamentów znajdują się obecnie w pobliżu prywatnych ogródków, są jednak dostępne dla amatorów zabytków. Znajdują się one na północ od głównej drogi przelotowej przechodzącej przez wieś i na północny – wschód od pobliskiego kościoła.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.
Kašička F., Tvrze středních Čech, Praha 1984.

Strona internetowa hrady.cz, tvrz Martinice.