Markovice – kaplica św Marka

Historia

Gotycki kościół w Markovicach wzniesiono na początku XIV wieku, początkowo pod wezwaniem św. Jerzego. Po przeniesieniu siedziby parafii w 1540 roku do Žleb jego stan zaczął się pogarszać. Choć w połowie XVIII wieku dokonano jego barokowej przebudowy, to w 1829 roku z powodu groźby zawalenia zburzono korpus nawowy oraz rok później dzwonnicę, zachowując jedynie prezbiterium.

Architektura

Dzisiejsza kaplica będąca pierwotnie prezbiterium kościoła to budowla jednonawowa z trójbocznym zamknięciem od strony wschodniej. Zewnętrzne elewacje zostały wzmocnione licznymi przyporami, pomiędzy którymi od południa i wschodu umieszczono wąskie, ostrołukowe i rozglifione okna o trójlistnych zwieńczeniach. Wewnątrz zachowały się cenne gotyckie malowidła ścienne i nagrobki z połowy XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Marka Žleby-Markovice.