Malý Bor – kościół Marii Magdaleny

Historia

   Kościół Marii Magdaleny został wzniesiony około 1200 – 1220 roku. Pod koniec XIV stulecia został powiększony o boczną kaplicę. W 1420 roku mury kościoła wykorzystać miał słynny czeski wódz husycki Jan Žižka w trakcie zwycięskiej bitwy która rozegrała się w pobliżu Boru. W XVI wieku przekształcono prezbiterium kościoła, natomiast bardziej drastyczne przekształcenia nastąpiły w kilku etapach w XVIII wieku, kiedy to przebudowano nawę i dostawiono zakrystię, oraz w XIX wieku, gdy wzniesiono kruchtę. Naprawy zostały wykonane w 1914 roku w latach 1926-1927 oraz w 1935 i 1973 roku.

Architektura

   Pierwotny romański kościół był orientowaną względem stron świata budowlą z pojedynczą nawą, z  prezbiterium po stronie wschodniej (nie wiadomo jakiego kształtu, być może małego czworoboku albo apsydy) i czworoboczną wieżą dostawioną niesymetrycznie przy południowym narożu fasady zachodniej. Wewnątrz wieża ta otwierała się na nawę arkadą empory. W pierwszej połowie XIV wieku dobudowano północną kaplicę i wschodnią część południowej kaplicy ze sklepieniem żebrowanym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.