Malý Bor – kościół Marii Magdaleny

Historia

Kościół Marii Magdaleny został wzniesiony około 1200 roku. Pod koniec XIV stulecia został powiększony o boczną kaplicę, a w XVI wieku przekształcono jego prezbiterium. Bardziej drastyczne przekształcenia nastąpiły w kilku etapach w XVIII wieku, kiedy to przebudowano nawę i dostawiono zakrystię, oraz w XIX wieku, gdy wzniesiono kruchtę. Naprawy zostały wykonane w 1914 roku w latach 1926-1927 oraz w 1935 i 1973 roku.

Architektura

Pierwotny romański kościół był orientowaną względem stron świata budowlą z pojedynczą nawą, z  prezbiterium po stronie wschodniej (nie wiadomo jakiego kształtu, być może małego czworoboku albo apsydy) i czworoboczną wieżą dostawioną niesymetrycznie przy południowym narożu fasady zachodniej. Wewnątrz wieża ta otwierała się na nawę arkadą empory. W pierwszej połowie XIV wieku dobudowano północną kaplicę i wschodnią część południowej kaplicy ze sklepieniem żebrowanym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.