Malín – kościół św Stefana

Historia

Kościół św. Stefana został zbudowany w stylu romańskim w XII wieku, następnie w XIV i XV wieku przebudowano go w stylistyce gotyckiej. Doznał zniszczeń podczas wojny trzydziestoletniej z pierwszej połowy XVII stulecia, lecz odbudowano go około 1660 roku, przy okazji dokonując barokowych modyfikacji. Kolejne prace prowadzono przy nim w 1710 roku. W XVIII wieku w pobliżu kościoła wzniesiono wolnostojącą dzwonnicę z murowanym karnerem w przyziemiu.

Architektura

Kościół został wzniesiony jako orientowana na linii wschód – zachód budowla jednonawowa, prawdopodobnie pierwotnie zakończona od wschodu apsydą, później przebudowaną na prezbiterium zamknięte wielobocznie. Do fasady zachodniej przystawiono do niego niesymetrycznie czworoboczną wieżę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.