Lštění – wieża mieszkalna

Historia

   Najstarsze informacja źródłowa o wsi Lštění pochodzi z 1362 roku, kiedy to dzierżył ją Půta ze Lštění. Następnie w latach 1367-1379 właścicielem był Pelhřim ze Lštění, który współdzielił wieś z Ješkem i Dobrohostem Mělnickimi. Po roku 1408 Lštění zostało przyłączone do majątku zamku Lacembok. Prawdopodobnie w okresie tym obronne założenie zostało przebudowane.
  
Po długiej przerwie Lštění pojawiła się w źródłach dopiero w 1513 roku, jako własność Jana Bohuchvala z Hrádku. Po jego śmierci majątek przejęła córka Eliška z Hrádku, która przed 1528 rokiem poślubiła Diviša Černína z Chudenic. Černínowie dokonali kolejnej przebudowy wieży, tym razem w stylistyce renesansowej. W 1593 roku Humprecht Černín z Chudenic sprzedał Lštění Wacławowi młodszemu Kocovi z Dobrš, który po niedługim czasie, w 1603 roku odsprzedał ją za 15 600 kop miśnieńskich groszy miastu Domažlice. Po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku mieszczanie utracili majątek w wyniku konfiskaty, choć po sześciu latach go odzyskali. W dalszych latach XVII wieku właściciele wieży zmieniali się jeszcze kilkukrotnie, lecz nie była ona zamieszkiwana i stopniowo popadała w ruinę. W 1769 roku zasypano fosę, dostosowano wieżę do funkcji spichlerza i rozebrano przylegające do niej renesansowe skrzydło. W XIX wieku przy wieży wzniesiono nowy dom mieszkalny. Ostatnia renowacja budynków miała miejsce w latach 2002-2006.

Architektura

   Wieża została wzniesiona na planie kwadratu o długości boków wynoszącej 10 metrów i grubości murów dochodzącej do około 1,3 metra. Składała się z przyziemia i trzech górnych pięter, przy czym pierwsze piętro zostało później podzielone na dodatkową kondygnację. Wzorem innych budowli tego typu jej przyziemie pełniło pierwotnie zapewne funkcje magazynowo – gospodarcze, natomiast piętra mieszkalno – reprezentacyjne. Najwyższa kondygnacja, być może oryginalnie zwieńczona drewnianą lub szachulcową nadbudową służyła celom obronnym. W średniowieczu obronę wieży wzmacniała nawodniona fosa.

Stan obecny

   Zachowana do dzisiaj w dobrym stanie wieża jest cennym przykładem XIV-wiecznej zabudowy mieszkalno – obronnej średniozamożnego rycerstwa. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych, raczej nie ma możliwości zwiedzania jej od środka, chyba że za pozwoleniem właścicieli.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Strona internetowa wikipedia.org, Lštění (tvrz).