Loučim – kościół Narodzenia NMP

Historia

Kościół Narodzenia  NMP w Loučimiu zbudowano w latach 1325 – 1350. W średniowieczu był on jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w regionie. Prawdopodobnie w XVI wieku przystawiono masywną wieżę, a w latach 1760-1770 przeprowadzono gruntowną renowację w trakcie której podwyższono przy okazji wieżę, wymieniono okna i odnowiono wewnątrz posadzki. W 1905 roku w wieżę uderzył piorun wywołując pożar całej świątyni, choć wnętrze szczęśliwie udało się częściowo uratować.

Architektura

Kościół wzniesiono z łamanego kamienia wzmacnianego w narożach większymi, obrobionymi kwadrami, w formie budowli dwunawowej na planie prostokąta z węższym, trójbocznie zakończonym prezbiterium od strony wschodniej, masywną wieżą z XVI wieku od strony zachodniej i zakrystią (pierwotnie kaplicą św. Katarzyny) przystawioną od północy do prezbiterium. Korpus świątyni osiągnął 13,3 metry długości, 9,3 metry szerokości i 8,5 metra wysokości. Jego wnętrze na dwie nawy podzielił centralnie usytuowany filar, podtrzymujący wraz z przyściennymi konsolami żebrowe sklepienie. Do południowej ściany korpusu przystawiono cylindryczną wieżyczkę komunikacyjną. Prezbiterium i zakrystię zwieńczono podobnymi sklepieniami krzyżowo – żebrowymi spiętymi wydatnymi, rzeźbionymi zwornikami. Od nawy prezbiterium oddzielono ostrołukową arkadą łuku tęczowego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa masposumavi.cz, Loučim – Kostel Narození Panny Marie.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Narození Panny Marie (Loučim).