Loket – miejskie mury obronne

Historia

   Miasto Loket rozwinęło się około połowy XIII wieku z podzamcza miejscowego zamku. Jego obwarowania wzniesiono prawdopodobnie w okresie panowania Wacława IV. Na początku XVI wieku, kiedy Loket był oddany w zastaw rodowi  Šlików, zostały zmodernizowane w związku z rozwojem broni ogniowej. W okresie wojny trzydziestoletniej i krótko po niej zostały ponownie rozbudowane o nowożytny już system obrony bastionowej. Ich upadek, jak w większości miast, rozpoczął się w XVIII stuleciu, kiedy zaczęły być sprzedawane właścicielom sąsiednich domów lub burzone w celu odróżnienia ruchu. Nieliczne zachowane części zostały gruntownie naprawione w latach 70 i 90-tych XX wieku.

Architektura

   Miasto wraz z zamkiem ulokowało się na wzniesieniu w bardzo ciasnym zakolu rzeki Ochrzy, przez co otrzymało doskonałe warunki obronne już dzięki samemu położeniu. U podstawy wzniesienia poprowadzono obwód murów o grubości 1,5 metra i początkowej wysokości jedynie około 5 metrów. Jego korona była zabezpieczona krenelażem, za którym umieszczono chodnik dla obrońców, później zabezpieczony daszkiem.
   Z powodu ulokowania miasta w zakolu rzeki, początkowo prowadziła do niego tylko jedna brama, po stronie północno – wschodniej, w miejscu przewężenia pomiędzy korytami Ochrzy. Jej ochronę zapewniała czworoboczna wieża zwana Czarną. Drugie, boczne wyjście z miasta znajdowało się po stronie południowej i było mniejszą furtą prowadzącą nad rzekę. Jej ochronę zapewniała także czworoboczna wieża zwana Robičską. W XV/XVI wieku obwarowania zostały wzmocnione ośmioma półokrągłymi bastejami artyleryjskimi.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego ze średniowiecznych obwarowań miejskich w najlepszym stanie zachowała się tzw. Czarna Wieża (pierwotnie element bramy Dolnej) po stronie północno wschodniej Starego Miasta oraz wieża Robičská po stronie południowej. Czarne Wieża została przekształcona w okresie baroku, kiedy to zmieniono jej zwieńczenie i poprzebijano nowe okna. Ponadto widoczne są dość liczne, lecz niestety mocno obniżone w stosunku do pierwotnego wyglądu, fragmenty murów z czterema półkolistymi bastejami z XVI wieku.

pokaż wieżę Czarną na mapie

pokaż wieżę Robičską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Městské věže: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Městské hradby v Lokti.
Strona internetowa wikipedia.org, Městské opevnění v Lokti.