Litoměřice – wieża miejska

Historia

   Wieża prawdopodobnie powstała w połowie XIV wieku. W XV stuleciu jej górna część albo przestała istnieć, albo pierwotnie wzniesiona była w konstrukcji drewnianej lub szachulcowej. W każdym razie górne kondygnacje wzniesione zostały w latach 1514-1517 przez mistrza budowlanego Jiříka z Pilzna. W latach 1583 – 1584 wieża została otynkowana i wyposażona w pomieszczenie dla strażnika miejskiego. Kolejne naprawy i modernizacje miały miejsce w roku 1635 i 1713. Swe funkcje strażnicze pełniła aż do 1935 roku, kiedy to ostatnim stróżem był niejaki Frantisek Křepek.

Architektura

   Wieża została wzniesiona na planie kwadratu o boku długości 10,5 metra, pierwotnie jako budowla wolnostojąca. Jej obecna wysokość wynosi 54 metry, w tym 37 metrów do wysokości galerii u podstawy hełmu. Otwory w najniższej kondygnacji to jedynie wąskie szczeliny wentylacyjne, wyżej zastosowano wąskie okna ostrołukowe o zwieńczeniach w trójliście, natomiast na kondygnacji z dzwonami umieszczono duże ostrołukowe okna. Wieża otrzymała pięć kondygnacji, rozdzielonych na zewnętrznych elewacjach trzema gzymsami.
   Pomieszczenie w przyziemiu wieży, zwieńczone sklepieniem krzyżowo – żebrowym i dostępne z pobliskiego kościoła, być może służyło jako schronienie w okresach niepokojów, w okresach pokoju również jako skarbiec. Tej ostatniej funkcji służyć mogła zamykana nisza ścienna. Górna część wieży pełniła rolę dzwonnicy i punktu strażniczego z rozległym widokiem na miasto.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Městské věže: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011.

Strona internetowa hrady.cz, Litoměřice. Městská věž.