Litice – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół św. Piotra i Pawła w Liticach zaczął być budowany około połowy XIV wieku z fundacji rodziny Drslaviców. Najstarsza zachowana wzmianka o kościele pochodzi z 1352 roku i mówi o poborze papieskich dziesięcin o wysokości 30 groszy rocznie. Natomiast najstarsza pisemna wzmianka o wsi Litice pochodzi z 1212 roku. Zapewne w tym okresie został zbudowany pierwszy, romański jeszcze kościół, którego mury zostały częściowo użyte do budowy gotyckiej świątyni z XIV stulecia. Prace nad budowlą gotycką zostały zakończone w 1420 roku.
   W 1367 roku kościół i wieś zostały sprzedane klasztorowi w Chotěšovie, a w 1570 świątynię dzierżył klasztor Liticki. Funkcję patrona przestał pełnić w momencie zniesienia dekretem cesarza Józefa II w 1784 roku. W 1576 roku w Liticy wybuchł pożar który zniszczył także i kościół. Kolejne zniszczenia budynek odniósł w trakcie wojny trzydziestoletniej w 1639 roku, kiedy wieś ostrzelali i złupili Szwedzi. Prawdopodobnie w trakcie odbudowy po pożarze z 1576 roku dostawiona została do niego od zachodu renesansowa wieża. W trakcie XVIII wiecznych przekształceń dobudowano jeszcze od południa zakrystię. Pod koniec XX wieku stan kościoła był bardzo zły, jednak od 1996 roku rozpoczęto stopniowe prace renowacyjne.

Architektura

   Gotycki kościół został wzniesiony jako budowla jednonawowa z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium od strony wschodniej. Od północy i południa oświetlany był trzema parami ostrołukowych okien z maswerkami, a jego zewnętrzne elewacje wzmocniono ośmioma przyporami w korpusie i ośmioma przy prezbiterium. Wnętrze nawy zwieńczono płaskim, drewnianym stropem, natomiast prezbiterium otrzymało sklepienie krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Petra a Pavla.
Strona internetowa koinonia.cz, Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích.