Lina – wieża mieszkalna

Historia

   Rycerska siedziba nie pozostawiła po sobie w źródłach pisanych żadnych wzmianek, ani nie jest też znana jej prawdziwa, pierwotna nazwa. Obecna nazwa Lina prawdopodobnie pochodzi od pobliskiej owczarni Hlína znanej też pod niemiecką nazwą Lihna. Znaleziska archeologiczne określiły funkcjonowanie budowli na XIV XV wiek.

Architektura

   Wieża lub budynek o wieżowym charakterze, wzniesiona została na niewysokim wzgórzu pomiędzy dwoma stawami, większym na północnym – wschodzie i mniejszym na południu, przy czym od strony stawu północnego stoki wzniesienia opadały dość ostro. Wzniesiona została z łamanego kamienia polnego, na planie kwadratu o bokach długości około 8 metrów i grubości murów dochodzącej w przyziemiu do 1,3 metra. Jej najniższa kondygnacja kryta była stropem, nie wiadomo natomiast nic o wyższych piętrach. Wejście do wnętrza prowadziło przez portal pośrodku ściany północnej. Pierwotnie cypel wzgórza chroniony mógł być ziemnym wałem, nie odkryto natomiast pozostałości przekopu.

Stan obecny

   Ruiny wieży znajdują się mniej więcej w połowie drogi między leśniczówką Ořkov a miejscowością Vrbička. Jako, iż teren ten silnie zarósł roślinnością, a stawy częściowo wyschły, może być trudna do odnalezienia w okresie letnim. Obecnie jej mury widoczne są do wysokości około 3 metrów. W pobliżu widoczne są również relikty podpiwniczonej budowli, pochodzącej już jednak z okresu nowożytnego. Wstęp na teren zabytku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.