Lidéřovice – kościół św Leonarda

Historia

   Pierwotny kościół w Lidéřovicach został zbudowany pod koniec pierwszej połowy XIV wieku, początkowo pod wezwaniem św. Jerzego. W drugiej połowie XIV stulecia dobudowane zostało do niego prezbiterium, a w latach 80-tych i 90-tych XV wieku przebudowano nawę i dostawiono do niej czworoboczną wieżę. Zmieniono wówczas patrona kościoła na św. Leonarda, znanego bardziej w Austrii, a zwłaszcza w Bawarii. Od tamtego czasu kościół, pomimo kilkukrotnych pożarów wieży, szczęśliwie nie przeszedł znaczących zmian konstrukcyjnych.

Architektura

   Kościół św. Leonarda pod koniec XV wieku składał się z dwunawowego korpusu na planie prostokąta, węższego prezbiterium o trójbocznym zakończeniu po stronie południowo – wschodniej z niewielką zakrystią przy ścianie północnej oraz czworobocznej wieży od północnego zachodu. Całość otaczał mur obronny, prawdopodobnie zwieńczony przedpiersiem z krenelażem i otworami strzeleckimi, poprzedzony od zewnątrz przekopem.
   Zewnętrzne elewacje korpusu nawowego i prezbiterium zostały wzmocnione przyporami: sześcioma przy nawach, pięcioma przy chórze. Pomiędzy nimi umieszczono duże ostrołukowe okna z maswerkami oraz jedno okrągłe w południowo zachodniej ścianie korpusu. Główne wejście znajdowało się pośrodku nawy południowej, drugie mniejsze po stronie północnej. Bardzo ciekawie prezentuje się górna część prezbiterium w postaci drewnianego ganku, prawdopodobnie pełniącego funkcje obronne. Podobny ganek obronny pierwotnie opinał także górną kondygnację wieży.
   Wewnątrz korpus zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym podpartym na dwóch filarach, jedynie jedno pole po stronie północnej otrzymało formę gwiazdy. Także prezbiterium zamknięto sklepieniem gwiaździstym. Zachodnią część korpusu zajęła empora otwarta na nawy trzema ostrołukowymi arkadami. Można się na nią dostać kręconymi schodami w południowo-zachodnim narożniku. W południowo-wschodnim narożniku zobaczyć można późnogotycką, ośmiokątną chrzcielnicę z profilowanymi bokami, a przy północnej ścianie prezbiterium bogato zdobione, późnogotyckie wieżowe pastoforium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Linharta.