Libouň – rotunda św Wacława

Historia

   Rotunda św. Wacława w Libouň została zbudowana pod koniec XII wieku lub na początku XIII stulecia. Od XIV wieku funkcjonowała jako kościół parafialny pod patronatem klasztoru z Želivie. W okresie nowożytnym do rotundy dobudowano od północy zakrystię, powiększono również i poprzebijano nowe otwory okienne. W latach 1907-1908 przeprowadzono rozległą renowację, a w latach 50-tych XX wieku nawa kościoła otrzymał nowy dach.

Architektura

   Rotunda została wzniesiona na planie koła z półokrągłą apsydą po stronie wschodniej. Od strony zachodniej przystawiona została czworoboczna wieża. Posiada ona trzy kondygnacje, choć najwyższa prawdopodobnie nie jest pierwotna. Wejście do wnętrza wieży prowadziło od południa wprost na pierwsze piętro, natomiast do nawy wiodło przez prosty, romański portal na poziomie gruntu po stronie południowej. Okna rotundy zostały niestety przekształcone w okresie nowożytnym, oryginalnie były zapewne niewielkie, rozglifione i półkoliście zamknięte. Wewnątrz nawę rotundy zwieńczono płaskim stropem, apsydę konchą, a ściany pokryto późnogotyckimi polichromiami. Całość założenia otoczona była kamiennym murem o grubości 0,8 – 0,9 metra, z formy terenu oczekiwać można, iż pierwotnie zabezpieczona była także przekopem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Václava.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, kostel sv. Václava.