Libějovice – zamek

Historia

Najstarsza wzmianka o Libějovicach pochodzi z 1264 roku, kiedy wieś należała do Tomáša z Libějovic, jednak sam zamek jest budowlą nieco późniejszą, gdyż wzniesioną po 1352 roku, po osiedleniu się tu rodziny Malovcovów z Malovic. Fundację przypisuje się któremuś z ich przedstawicieli: Petrowi lub Peškowi. W latach 1374-1389 zamkiem zarządzał Diviš Malovec, a po nim Dobeš Malovec, który bardzo się wzbogacił na założonych przez siebie rybnych stawach. Jego kolejni potomkowie dzierżyli Libějovice przez cały XV i większość XVI stulecia. W 1559 roku zamek wraz z okolicznymi ziemiami kupił Vilém z Rožmberka, który dokonał jego renesansowej przebudowy na czteroskrzydłową rezydencję z arkadowymi krużgankami. Od 1612 roku należała ona do rodu Švamberków. Po klęsce powstania w bitwie pod Białą Górą w 1620 roku, skonfiskowany zamek Ferdynand II przekazał swojemu zwolennikowi hrabiemu Karolowi Bonaventurze Buquoy. Od 1801 do 1924 roku ostatnimi prywatnymi właścicielami Libějovic był ród Schwarzenbergów.

Architektura

Zamek przed renesansową przebudową był założeniem wzniesionym na planie zbliżonym do prostokąta, które w całości otaczała nawodniona fosa. Czworoboczną wieżę bramną umieszczono w północnym narożniku obwodu murów obronnych. Pozostałe trzy narożniki zajmowane były przez czworoboczne wieże, czy też ryzality będące przedłużeniem budynków mieszkalnych, które przystawiono do kurtyny wschodniej i zachodniej. Budynek zachodni usytuowano na dziedzińcu i dostawiono do wewnętrznej ściany muru, natomiast krótszy budynek wschodni znalazł się na zewnątrz obwodu obronnego.

Stan obecny

Zamek zachował się do czasów współczesnych w formie pozbawionej pierwotnych, średniowiecznych cech stylowych, choć jego ogólny oryginalny układ pozostaje wciąż czytelny. Widoczny jest budynek bramny, narożne ryzality i poszczególne skrzydła, choć wszystkie z mocno przekształconymi elewacjami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.
Strona internetowa libejovice.cz, Libějovice  v době šlechty.