Libčeves – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół św. Jana Chrzciciela został zbudowany około 1220-1230, a pod koniec średniowiecza powiększono go o późnogotyckie prezbiterium. Kolejne przebudowy miały miejsce w drugiej połowie XVI i w XVIII wieku. W ich trakcie dostawiono północną zakrystię, południową kruchtę i założono nowy, barokowy hełm wieży.

Architektura

   Najstarsza, romańska część kościoła składała się z krótkiej, prostokątnej nawy i masywnej, czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Wieżę ozdobiono kilkoma bazaltowymi blokami, które ułożono w przerywane obramowanie i duży krzyż na fasadzie zachodniej. Na lewo od niego umieszczono ciekawe małe, czworolistne okienko, natomiast w elewacji południowej wieży usytuowano biforium z ukośnie umieszczoną kolumienką. Nawę przepruto czterema półokrągłymi oknami: dwoma od północy i dwoma od południa. Do jej wnętrza prowadził od południa bogato zdobiony, romański portal, drugi utworzono po stronie północnej w trakcie gotyckiej przebudowy. Dodatkowo pierwotnie funkcjonował północny romański portal na wysokości pierwszego piętra wieży. Jej piętro ozdobiono sklepieniem krzyżowym i otwarto zdobionym łukiem na nawę. Oryginalnie zapewne funkcjonowały tam empora. Na wyższe piętra wieży prowadziły schody umieszczone w grubości muru.
   W okresie gotyku do nawy dobudowano trójbocznie zamknięte prezbiterium, wzmocnione zewnętrznymi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, ostrołukowe okna. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem sieciowym, a ściany ozdobiono malowidłami przedstawiającymi chrzest Chrystusa, czterech ewangelistów, Boga Ojca i aniołów. Romańska nawa posiadała płaski, drewniany strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel Stětí sv. Jana Křtitele.