Levnov (Zamek Ketkovský) – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie został wzniesiony w XIV wieku, w okresie panowania Karola IV. W 1358 roku pisał się z niego Léva z Levnova, a w latach 1378-1397 Oldřich z Levnova. Imię Léva wskazuje na to, iż był on budowniczym zamku, a jako iż Levnov leżał na ziemiach panów z Lipy, być może był on ich lennikiem. Pod zwierzchnością rodu z Lipy zamek pozostał aż do okresu wojen husyckich. Około 1440 roku zajęła go grupa rycerzy pod wodzą Burgharta Kienbergera, którym Albrecht Habsburg nie wypłacił żołdu. Zaczęli się oni wyprawiać na morawskie ziemie, rabując i kradnąc kogo popadnie. Przeciwko nim, jeszcze w tym samym roku, miasta królewskie wysłały zbrojną wyprawę, która zdobyła Levnov. Zrujnowaną budowlę wykupił Pertold z Lipy, jednak prawdopodobnie nie została ona odbudowana, a destrukcję przyspieszyli mieszkańcy okolicznych wiosek, pozyskując z niej materiał budowlany.

Architektura

   Zamek został założony na wzniesieniu o skalistych urwiskach, prawie 120 metrów nad poziomem rzeki. Dzięki temu posiadał naturalną ochronę z trzech stron, a jedyny dostęp możliwy był tylko od północnego – wschodu. Kierunek ten, wychodzący na podzamcze, zabezpieczono wykutą w skale fosą. Głównym elementem zamku był dwuskrzydłowy, lekko załamany w planie budynek mieszkalny o wymiarach przedniej części 23×10 metrów. Skrzydło tylne miało wymiary 19×7,5 metra. Prawdopodobnie można się było z niego przedostać na obwarowany drewnianą palisadą lub częstokołem zachodni cypel wzgórza, pełniący rolę ostrzegawczej strażnicy. Od południowego wschodu do budynku mieszkalnego dochodziły mury obronne o grubości 2,6 metra, wydzielające niewielki dziedziniec. Przechodząc przez bramę w południowo – wschodniej kurtynie osiągało się dolną część zamku, obwarowaną własnym murem obronnym, wzmocnionym nad skarpą trzema przyporami. Po stronie północnej wjazd do zamku zabezpieczała czworoboczna wieża bramna, a przed nią drewniany, zapewne zwodzony most.
   Położone na północnym wschód od zamku podzamcze powstawało w dwóch etapach (starsza zabudowa po stronie wschodniej, młodsza po stronie zachodniej) i miało oprócz funkcji gospodarczych zapewne także znaczenie militarne. Chronione było przekopem o szerokości 10-15 metrów i murowano – drewnianymi obwarowaniami. Umieszczona wewnątrz zabudowa o lekkiej konstrukcji (na kamiennej podmurówce) być może służyła zamkowej załodze.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowały się niewielkie fragmenty murów, widoczne głównie w dolnej części warowni, gdzie ściany wzmocniono nad urwiskiem trzema przyporami. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa hrady.cz, Levnov – Ketkovský hrad.