Leuchtenštejn – zamek

Historia

Brak jakichkolwiek informacji źródłowych o powstaniu i funkcjonowaniu zamku Leuchtenštejn. Z nielicznych śladów odkrytych na zamkowym wzgórzu oraz z porównań z innymi pobliskimi warowniami można domniemywać, iż został zbudowany pod koniec XIII wieku przez biskupów wrocławskich, a przestał funkcjonować najpóźniej pod koniec XIV stulecia. Prawdopodobnie miał on chronić nieodległe kopalnie cennych kruszców. Wiadomo, iż w 1263 roku biskup wrocławski Tomasz I wiódł spór o dziesięciny z nowo skolonizowanego terytorium na granicy kasztelani otmuchowskiej, gdzie zasadzono wieś “Lichtenberc”. O tej samej miejscowości, należącej do biskupstwa wrocławskiego, wspominano także w latach 1268 i 1290 pod nazwami Lichtenberch, Lichtenbark i Lytenbergk. Wreszcie rejestr wrocławski z 1420 roku wspomina o opuszczonej w górach wsi “Leuchtenberg”. Jedyne w pełni potwierdzone źródło (urbarz złotogórski), które na pewno odnosi się do zamku, pochodzi dopiero z 1687 roku, jednak w tym czasie Leuchtenštejn był już od dawna uznawany za opuszczoną ruinę.

Architektura

Niewielki zamek o wymiarach 50 x 35 metrów zbudowano na niezbyt wysokim wzniesieniu na północno-zachodnim zboczu Biskupiej Kopy. Nie była to lokalizacja zbyt dogodna, gdyż zamek znacznie przewyższało wzniesienie na południowym wschodzie. Z wyjątkiem strony zachodniej, gdzie wzgórze opada stromo w dolinę, zamek otoczono półkolistą fosą i ziemnym wałem o szerokości około 4 metrów, który był otoczony murem z niezespojonych zaprawą kamieni. Umieszczony od wschodu wjazd prowadził przez drewniany most nad przekopem, a następnie przez mur obronny o grubości 1,5 metra. W bezpośrednim sąsiedztwie bramy, na północ od niej, przy murze usytuowano prostokątny w planie budynek. Na południe od bramy, na odrębnym spłaszczonym wzniesieniu o wymiarach 27 × 18 metrów (prawdopodobnie otoczonym osobnym obwodem muru), stała cylindryczna wieża – bergfried o średnicy zewnętrznej około 8 metrów i wewnętrznej jedynie około 2 metrów. Jej rolą było zabezpieczanie bramy wjazdowej, ochrona wschodniego przedpola zamku oraz służenie jako miejsce ostatecznej obrony. Drugi budynek, być może główną rezydencję mieszkalną, wzniesiono przy murze po stronie południowej.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Jedyne większe relikty to dolne partie cylindrycznej wieży i ślady dawnej fosy. Wstęp na teren Leuchtenštejnu jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t.II, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Leuchtenštejn.