Ledeč nad Sázavou – kościół św Piotra i Pawła

Historia

Najstarszy zachowany dokument wspominający osadę Ledeč pochodzi z 1186 roku, jednak obecny kościół wzniesiono dopiero na początku XIV wieku. Dokładna data budowy nie jest znana, odnotowano go w źródłach w 1350 roku na liście obiektów kościelnych arcybiskupstwa praskiego. Kolejne poważne prace budowlane prowadzono około 1400 roku (często można znaleźć informacje, iż obecny kościół wzniesiono dopiero wówczas). W 1509 roku rozpoczęto budowę wieży. Prace ukończono prawdopodobnie w 1535, a pierwszy dzwon zawieszono na niej sześć lat później. W 1554 roku przebudowano nawę. Kolejne naprawy i przekształcenia musiano przeprowadzać po pożarach z lat 1643, 1720 i 1806 oraz po wielkiej powodzi z 1714 roku. W latach 1930-1931 miała miejsce gruntowna renowacja kościoła, w 1968-1970 przekształcono wnętrza, a ostatnie prace naprawcze przeprowadzono w okresie 1991-1994.

Architektura

Kościół jest budowlą jednonawową z węższym prezbiterium o zamknięciu trójbocznym po stronie wschodniej. Od strony północnej dostawiono do niego prostokątną w planie zakrystię, a od południa trójbocznie zamkniętą kaplicę. Na początku XVI wieku od południa do nawy dobudowano czworoboczną, wieżę o wysokości 64 metrów. Wewnątrz prezbiterium, zakrystię i kaplicę zwieńczono sklepieniem krzyżowo-żebrowym, natomiast nawę późnogotyckim sklepieniem sieciowym z połowy XVI stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Petra a Pavla.