Landek – zamek

Historia

   Landek prawdopodobnie został założony przez króla Przemysła Ottokara II w drugiej połowie XIII wieku w celu ochrony granicy z księstwem opolskim, przez które w 1241 roku przetoczył się najazd mongolski. Dotknął on również Opawę i region Hlučína (Hulczyna). Pobliska Ostrava była wówczas osadą graniczną, przez którą przepływała rzeka Ostravica, oddzielająca Morawy od Śląska.
   Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1297 roku, kiedy to dzierżył go jako lenno Mikuláš I Žibřid z Barutu. W 1349 roku był natomiast lennem byłego wójta cieszyńskiego Petra. Dziesięć lat później król Karol IV przekazał zamek małżonce opawskiego księcia Mikołaja, Jitce. Przy podziale księstwa w 1377 roku między synów księcia Mikołaja II, Landek wraz z Hlučínem, Koblovem, Markvartovicami i Bobrovnikami dostał się w ręce Wacława i Przemka, lecz dość szybko przejął go trzeci z braci Mikołaj III, który przed 1385 rokiem przekazał go kozielskiemu księciowi Konradowi II.
   W 1428 roku obok
Landeku przechodziła wyprawa zbrojna husytów, nie wiadomo jednak czy pokusili się oni o zdobycie zamku. Jeszcze w połowie XV wieku zamek należał do książąt oleśnicko-kozielskich, co potwierdził im w 1459 roku król Jerzy z Podiebradów. Kres warowni wkrótce potem przyniosły walki czesko – węgierskie, w trakcie których został zdobyty i zniszczony.

Architektura

   Zamek wzniesiono na cyplu wzgórza, który odcięto od północy półkolistym przekopem i ziemnym wałem. Z pozostałych stron dość dobre zabezpieczenie zapewniały strome stoki. Wjazd ulokowano po stronie północno – zachodniej w niewielkim przedbramiu, tuż przy stoku wzgórza. Górowała nad nim główna czworoboczna wieża. Dalej droga wjazdowa prowadziła obszarem międzymurza, pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym obwodem obronnym do budynku bramnego po stronie północno – wschodniej. Zabudowę mieszkalną usytuowano w najbezpieczniejszej, południowej części dziedzińca.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie niewielkie fragmenty dolnych partii murów i ziemne obwałowania. W okresie letnim cały obszar pokryty jest gęstą roślinnością, co utrudnia lokalizację zamku. Prowadzi do niego oznakowany, zielony szlak turystyczny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t.II, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Landek.