Kvášňovice – kościół św Bartłomieja

Historia

Pierwsza pisemna informacja o istnieniu wsi i kościoła pojawiła się w 1364 roku, jednak kościół św. Bartłomieja został wzniesiony już w połowie XIII wieku. Około 1400 roku dokonano gotyckiej przebudowy jego prezbiterium. Być może już w XVI wieku zbudowano po północnej stronie kościoła zakrystię, jednak najczęściej jej budowę datuje się na 1748 rok. Kolejne barokowe modyfikacje przeprowadzono w latach 1751-1768. Powiększono wówczas okna w nawie, a wieżę nadbudowano lub przebudowano jej górną część. Ostatnie znaczące naprawy przeprowadzono w latach 1985-1986. Nad nawą, prezbiterium i wieżą wzniesiono wówczas nowe, bardziej strome dachy i naprawiono fasady. W 1991-1992 wymieniono więźbę dachową i odnowiono tynki.

Architektura

Pierwotny kościół z XIII wieku był niewielką jednonawową budowlą na planie prostokąta z romańskim portalem prowadzącym do wnętrza od strony południowej i niedużymi oknami o półokrągłych zwieńczeniach (jedno zachowało się częściowo po stronie północnej). Nie wiadomo jaką formę miało najstarsze prezbiterium, mogła to być apsyda lub chór czworoboczny, węższy od nawy. Na początku XV wieku został on przekształcony w prezbiterium o zamknięciu wielobocznym z dużymi, ostrołukowymi oknami i sklepieniem krzyżowo – żebrowym w środku. Nie jest również pewna datacja czworobocznej wieży po stronie zachodniej nawy. Prawdopodobnie jej dolne partie sięgają jeszcze XIII wieku, górne XIV i XV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje.