Kutná Hora – kościół św Trójcy

Historia

   Kościół Świętej Trójcy został wzniesiony prawdopodobnie w drugiej dekadzie XV wieku w ówczesnej osadzie hutniczej pod Kutną Horą. W 1488-1504 został naprawiony i przekształcony w stylistyce późnogotyckiej z inicjatywy i za pieniądze przedsiębiorcy górniczego Jana Smíška z Vrchovišť i jego syna Kryštofa. Zapewne wówczas dobudowane zostało prezbiterium i wieża po stronie zachodniej. Po śmierci Jana Smíška w 1501 roku, kościół służył jako jego rodzinna kaplica pogrzebowa. W drugiej połowie XVI wieku światynia została opuszczona i przez pewien czas służyła nawet jako miejska prochownia. W 1817 roku budynek został zniszczony przez pożar. Odbudowę przeprowadzono dopiero pod koniec XIX wieku, pod kierunkiem Ludvíka Láblera.

Architektura

   Kościół został wzniesiony na planie prostokąta o trzech nawach z wąskim prezbiterium po stronie wschodniej o trójbocznym zamknięciu. Od strony zachodniej fasadę ozdobiła na osi czworoboczna wieża. Pod relatywnie prostym wyglądem zewnętrznym ukryte jest bardzo efektowne późnogotyckie wnętrze. Trzy nawy świątyni oddzielone są czterema smukłymi cylindrycznymi filarami, które podtrzymują eleganckie sklepienie krzyżowe. Jego wysoko zawieszone żebra kończą się na ścianach, oparte na konsolach. Cennym elementem wyposażenia budynku jest późnogotyckie wieżowe pastoforium.
   W całej koncepcji architektonicznej najwyraźniej ważną rolę odgrywała cyfra 3, która symbolizowała Trójcę Świętą. Sklepienie nawy składa się z 3 x 3 pól. Przypory korpusu od północy i południa występują w ilości trzech, czwartej narożnej brakuje. W ścianach naw bocznych są tylko trzy otwory w każdej z nich. W południowej ścianie znajdują się dwa okna i portal wejściowy pośrodku, a na północy portal po prawej i dwa okna obok siebie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Nejsvětější Trojice (Kutná Hora).