Kutná Hora – kościół Panny Marii Na Náměti

Historia

Kościół Panny Marii (Matki Bożej) Na Námeti został zbudowany poza murami miejskimi i służył początkowo jako świątynia cmentarna. Wzniesiono go prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku. W 1470 roku w wieżę uderzył piorun, który wywołał pożar całej budowli. W trakcie dość szybko rozpoczętej renowacji założono nowe sklepienia prezbiterium, około 1490 roku ukończono wieżę, a na początku XVI wieku (1509-1512), na nowych filarach oparto sklepienia korpusu nawowego. W XVII wieku rozpoczęły się problemy ze stabilnością podłoża w pobliżu kościoła. W 1622 roku na przykościelnym cmentarzu zapadło się parę grobów. Kolejne obsunięcia miały miejsce w 1741 roku, a w 1901 roku zawaleniu uległ nawet położony obok świątyni dom. Kościół niszczyły także kolejne pożary: w 1751, 1770, oraz w 1823 roku. Wymusiło to gruntowną, neogotycką renowację w latach 1886-1887, z czasów której pochodzi między innymi portal zachodni w wieży. Kolejne naprawy miały miejsce w latach 1954-1958.

Architektura

Kościół powstał jako budowla trójnawowa w formie halowej z prezbiterium o szerokości równej nawie głównej, zakończonym od wschodu trójbocznie. Przy jego północnej ścianie dostawiona została zakrystia, a od zachodu wzniesiono czworoboczną, trzypiętrową wieżę. Przemieszczanie się po niej umożliwiała cylindryczna klatka schodowa, umieszczona w wieżyczce usytuowanej pomiędzy wieżą a nawą południową.  Wewnątrz prezbiterium i zakrystia otrzymały sklepienia krzyżowo – żebrowe, a korpus nawowy późnogotyckie sklepienia sieciowe z początku XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa destinace.kutnahora.cz, Kostel Matky Boží Na Náměti.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Panny Marie Na Náměti.