Kutná Hora – kościół Wszystkich Świętych (Kaplica Czaszek)

Historia

   Kaplicę Wszystkich Świętych wybudowano na początku XIV wieku, jako część cmentarza dawnego opactwa cystersów w Sedlcu. Według legendy w 1278 roku na sedleckim cmentarzu rozrzucono glinę, którą zakonnicy przywieźli z Jerozolimy, dzięki czemu teren ten stał się popularnym miejscem pochówku. Po zarazie z 1318 roku w Sedlcu zostało pochowanych ponad 30 tysięcy zmarłych, kolejne 10 tysięcy ciał złożono tu w pierwszej połowie XV wieku w okresie wojen husyckich. W ich trakcie, w 1421 roku kaplica została także spalona.
   Pod koniec XV wieku zlikwidowano większość grobów. Ekshumowane szczątki zdeponowano w odbudowanej kaplicy, gdzie jak twierdzi tradycja, pół ślepy zakonnik układał je do 1511 roku, w formie wielkich piramid. Kaplica została odnowiona ponownie w latach 1703-1710, w związku z całkowitą przebudową klasztoru sedleckiego z inicjatywy ówczesnego opata Jindřicha Snopka. Powstał wówczas nowy szczyt i kruchta po stronie zachodniej. W 1784 roku dekret cesarza Józefa II rozwiązał klasztor, a kaplica przeszła w ręce Schwarzenbergów z Orlika. W okresie tym powstały znane rzeźby z ludzkich kości, dzieło Františka Rinta z Českiej Skalicy.

Architektura

   Kaplica powstała na planie kwadratu z wąskim i mały, prostokątnym prezbiterium po stronie wschodniej i dwoma wielobocznymi wieżyczkami w narożach fasady zachodniej. Zewnętrzne elewacje wzmocniono wysokimi przyporami, pomiędzy którymi przepruto duże, ostrołukowe okna. Wnętrze zostało podzielone na dwie kondygnacje z których górna pełniła funkcję kaplicy, a dolna ossuarium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Všech svatých (Sedlec).