Kutná Hora – Kamienna Studnia

Historia

Zbiornik wody pitnej zwany Kamienną Studnią został w Kutnej Horze wzniesiony w latach 1493-1495 przez Bricciusa de Vratislavia (Brikcí z Wrocławia). Czasem za budowniczego podaje się również Matěja Rejska. Budowę sfinansował Jan Smisek z Vrchovišť, właściciel kutnohorskiego Hrádka. Powodem jej powstania była intensywność prac górniczych w okolicy miasta, które wpłynęły na dostępność niżej położonych źródeł, w efekcie czego miasto miało problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości wody pitnej dla mieszkańców. Kamienna Studnia służyła mieszczanom od roku 1495, aż do 1890 roku. Woda do niej prowadziła drewnianą kanalizacją o długości kilku kilometrów. W latach 1887–1890 zbiornik został odnowiony przez Ludvíka Lábrela.

Architektura

Zbiornik zbudowano na planie dwunastoboku z dokładnie ociosanych bloków piaskowca ozdobionych ślepymi maswerkami i sterczynami. Pierwotnie posiadała jeszcze ażurowe, zwieńczone dachem ogrodzenie i kilka posągów na konsolach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa kutna-hora.wz.cz, Kamenná kašna v Kutné Hoře.