Kuklov – zamek Kuglvajt

Historia

   Zamek Kuglvajt prawdopodobnie został wzniesiony przez Detřicha z Portic, prepozyta wyszehradzkiego, najwyższego  kanclerza Królestwa Czech i biskupa Minden, około 1357 roku. Po jego śmierci w 1367 roku zamek stał się własnością królewską i przyczyną sporu między królem Wacławem IV a arcybiskupem Janem z Jenštejna. W okresie spisków i buntów antykrólewskich z końca XIV wieku wojska Jindřicha z Rožmberka zdobyły i zniszczyły zamek w 1395 roku. Po zakończeniu sporu w 1405 roku ruiny zamku zostały przekazane Jindřichovi z Rožmberka, który przyłączył je do swego majątku Dívčí Kamen, lecz nigdy nie odbudował.

Architektura

   Zamek, którego układ był silnie determinowany przez kształt terenu, wzniesiono na skalnym grzbiecie do którego od południowego wschodu przyległo nieregularne, podłużne podzamcze. W obwód murów tego ostatniego wkomponowano skalny ostaniec, na zachód od którego znajdowała się zewnętrzna brama. Północno – wschodnią, wjazdową stronę, poprzedzała szeroka sucha fosa i ziemny wał, przechodzący także na północno – zachodnią część zamku. Na dziedzińcu podzamcza nie stwierdzono śladów zabudowy, dlatego przyjąć należy iż w całości składała się z drewnianych, nietrwałych chat i domów o gospodarczym charakterze (spichrze, stodoły, chlewy, stajnie, domy służby itp.) Nad bramą podzamcza górowała cylindryczna wieża zamku górnego (bergfried), usytuowana we wschodniej, najwyżej położonej części skalnego grzbietu. Prawdopodobnie po południowo – zachodniej stronie okrągłej wieży znajdowała się czworoboczna wieża bramna prowadząca na górny, wąski dziedziniec, który otaczały kamienne mury poprowadzone wzdłuż skalistych skarp. Głównym budynkiem mieszkalnym zamku był dwuprzestrzenny w przyziemiu dom, zabezpieczony od strony zachodniej murem i przekopem wykutym w skale.

Stan obecny

   Z zamku zachowały się tylko niewielkie pozostałości muru i fosa wykuta w skale. Ruiny znajdują się około 100 metrów od drogi prowadzącej przez wieś Kuklov na skalistym grzbiecie pokrytym lasem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.