Kuklov – zamek Kuglvajt

Historia

Zamek Kuglvajt prawdopodobnie został wzniesiony przez Jetřicha z Portic, prepozyta wyszehradzkiego, najwyższego  kanclerza Królestwa Czech i biskupa Minden około 1357 roku. Po jego śmierci w 1367 roku zamek stał się własnością królewską i przyczyną sporu między królem Wacławem IV a arcybiskupem Janem z Jenštejna. W okresie spisków i buntów antykrólewskich z końca XIV wieku wojska Jindřicha z Rožmberka zdobyły i zniszczyły zamek w 1395 roku. Po zakończeniu sporu w 1405 roku ruiny zamku zostały przekazane Jindřichovi z Rožmberka, który przyłączył je do swego majątku Dívčí Kamen, lecz nigdy nie odbudował.

Architektura

Zamek wzniesiono na skalnym grzbiecie do którego od południowego wschodu przyległo nieregularne, podłużne podzamcze. W obwód murów tego ostatniego wkomponowano skalny ostaniec, na zachód od którego znajdowała się zewnętrzna brama wjazdowa. Górowała nad nią cylindryczna wieża zamku górnego, usytuowana we wschodniej części skalnego grzbietu. Prawdopodobnie po południowo – zachodniej stronie okrągłej wieży znajdowała się wieża bramna prowadząca na górny dziedziniec. Głównym budynkiem mieszkalnym zamku był dwuprzestrzenny w przyziemiu dom, zabezpieczony od strony zachodniej murem i przekopem wykutym w skale.

Stan obecny

Z zamku zachowały się tylko niewielkie pozostałości muru i fosa wykuta w skale. Ruiny znajdują się około 100 metrów od drogi prowadzącej przez wieś Kuklov na skalistym grzbiecie pokrytym lasem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.