Kuklov – klasztor minimitów

Historia

W 1495 roku, w pobliżu ruin zamku Kuklov, zniszczonego w  1395 roku przez Jindřicha z Rožmberka, założony został klasztor braci najmniejszych, eremitów św. Franciszka z Paoli. Mnichów sprowadził Petr IV z Rožmberka wraz ze swym bratem Oldřichem z Rožmberka. Minimici rozpoczęli budowę klasztoru wraz z kościołem św. Andrzeja, jednak prace te nigdy nie zostały zakończone. Prawdopodobnie około 1530-1533 roku mnisi opuścili nieukończony klasztor, który od tamtego czasu popadł w ruinę. Przyczyną była postępująca reformacja i antykatolickie tumulty. Następnie Rožmberkowie założyli w  pobliżu browar i gospodarstwo. Podczas wojny trzydziestoletniej opuszczony klasztor i przyległy dwór zniszczyły wojska szwedzkie.

Architektura

Kościół klasztorny św. Andrzeja prawdopodobnie miał być trójnawową bazyliką ze stosunkowo dużym prezbiterium. Zdążono jednak wznieść jedynie gotyckie, jednonawowe prezbiterium, zakończonym od wschodu trójbocznie. Wzmocniono je wysokimi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże ostrołukowe okna. Wewnątrz prawdopodobnie zamierzano zastosować sklepienie krzyżowo – żebrowe, jednak prac tych nie doprowadzono do skutku. W północnej ścianie zachodniej części budowli umieszczono siodłowy, bogato zdobiony portal, prowadzący do zabudowań klasztornych.

Stan obecny

Do czasów współczesnych zachowała się ruina nie ukończonego prezbiterium kościoła oraz relikty zabudowy klasztornej wraz z krużgankami, położnej po jego północnej stronie. Częściowo są one wtopione w późniejszą, nowożytną zabudowę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, klášter pavlánů s kostelem sv. Ondřeje.