Kuchlov – zamek

Historia

   Brak jest wiarygodnych przekazów źródłowych o początkach zamku Kuchlov, nawet jego obecna nazwa nie jest pierwotna, lecz wywodzi się od XVI-wiecznego określenia pobliskiego lasu. Na podstawie znalezisk archeologicznych początki zamku można datować na koniec XIII, a koniec funkcjonowania już na początek XIV wieku. Być może był on centrum majątków pobliskiego Ruprechtova lub zanikłego Vilémova. Po rozpadzie i demontażu majątków w pierwszej połowie XIV wieku, zamek zapewne stracił na znaczeniu i został opuszczony, choć nie można  wykluczyć jego upadku z powodu bliżej nieznanej kampanii wojskowej.

Architektura

   Zamek Kuchlov wzniesiono na niewysokim, ale stromym wzgórzu w pobliżu bezimiennego potoku. Dostęp do niego prowadził od południa, gdzie grzbiet wzniesienia został przerwany 9 metrowej szerokości i 2,5 metrowej głębokości przekopem wykutym w skale. Za nim usytuowano pięcioboczne podzamcze o wymiarach 21 x 50 metrów na którym usytuowano parę gospodarczych budynków, najpewniej o lekkiej, drewnianej konstrukcji. Po jego północnej stronie drewniany most ponad drugą fosą o szerokości 10 metrów i głębokości 4,5 metra prowadził na zamek średni. Jego jedyna potwierdzona budowla znajdowała się w narożniku południowo -wschodnim, nie ma jednak pewności czy była to wieża, czy niższa konstrukcja. Obwarowania tej części zamku były już w odróżnieniu od podzamcza murowane.
  
Po stronie zachodniej dziedzińca kolejna, trzecia już fosa (9 metrów szerokości, ale jedynie 1 metr głębokości), poprowadzona prostopadle do dwóch wcześniejszych, oddzielała zamek średni od położonego nieco wyżej rdzenia warowni. Tam w najbezpieczniejszej części po stronie północnej usytuowano główny, podpiwniczony (piwnica wykuta była częściowo w skale) budynek mieszkalny. Kolejny, mniejszy dom znajdował się przy kurtynie południowo – zachodniej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie ślady po suchych fosach i relikty piwnicy głównego budynku, wyciosane w skale. Do gęsto porośniętego lasem miejsca w którym niegdyś się wznosił Kuchlov, wiedzie niebieski szlak turystyczny z Ruprechtova lub szlak czerwony z Rychtářova.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Kuchlov.