Kuchlov – zamek

Historia

Brak jest wiarygodnych przekazów źródłowych o początkach zamku Kuchlov, nawet jego obecna nazwa nie jest pierwotna, lecz wywodzi się od XVI-wiecznego określenia pobliskiego lasu. Na podstawie znalezisk archeologicznych początki zamku można datować na koniec XIII, a koniec funkcjonowania już na początek XIV wieku. Być może był on centrum majątków pobliskiego Ruprechtova lub zanikłego Vilémova. Po rozpadzie i demontażu majątków w pierwszej połowie XIV wieku, zamek zapewne stracił na znaczeniu i został opuszczony, choć nie można  wykluczyć jego upadku z powodu bliżej nieznanej kampanii wojskowej.

Architektura

Zamek Kuchlov wzniesiono na niewysokim, ale stromym wzgórzu w pobliżu bezimiennego potoku. Dostęp do niego prowadził od południa, gdzie grzbiet wzniesienia został przerwany 9 metrowej szerokości przekopem. Za nim usytuowano pięcioboczne podzamcze o wymiarach 21 x 50 metrów na którym usytuowano parę gospodarczych budynków, najpewniej o lekkiej, drewnianej konstrukcji. Po jego północnej stronie drewniany most ponad drugą fosą prowadził na zamek średni. Jego jedyna potwierdzona budowla znajdowała się w narożniku południowo -wschodnim, nie ma jednak pewności czy była to wieża, czy niższa konstrukcja. Po stronie zachodniej dziedzińca kolejna, trzecia już fosa, poprowadzona prostopadle do dwóch wcześniejszych, oddzielała zamek średni od rdzenia warowni. Tam w najbezpieczniejszej części po stronie północnej usytuowano główny, podpiwniczony (piwnica wykuta była częściowo w skale) budynek mieszkalny. Kolejny, mniejszy dom znajdował się przy kurtynie południowo – zachodniej.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie ślady po suchych fosach i relikty piwnicy głównego budynku, wyciosane w skale. Do gęsto porośniętego lasem miejsca w którym niegdyś się wznosił Kuchlov, wiedzie niebieski szlak turystyczny z Ruprechtova lub szlak czerwony z Rychtářova.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Kuchlov.