Krupka – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

Pierwotny kościół Wniebowzięcia Panny Marii został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku, a po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach historycznych w 1331 roku jako świątynia parafialna. W 1429 roku został zniszczony podczas husyckiego ataku na miasto i ponownie spłonął w 1479 roku. Po tej dacie rozpoczęła się budowa nowego kościoła, pozostawiono jednak prezbiterium dawnej świątyni, służące od tamtego momentu za boczną kaplicę. Budowę nowego kościoła zakończono w 1488 roku. Budowla przetrwała do okresu wojny trzydziestoletniej, kiedy to w 1633 roku zniszczyły ją wycofujące się wojska saskie. Naprawy przeprowadzono w latach 1672-1688, w 1733 dobudowano przed głównym wejściem schody. Ostatnie większe prace nad budynkiem, związane z jego regotyzacją, miały miejsce w 1911 roku. Po 1945 roku budynek przez długi czas był opuszczony i zdewastowany. Pierwsze naprawy miały miejsce na początku lat 70-tych XX stulecia.

Architektura

Kościół ze schyłku XV wieku powstał jako gotycka, bezwieżowa, tójnawowa budowla z prezbiterium zorientowanym nietypowo na stronę południową. Było to spowodowane ukształtowaniem terenu. Jego chór nie został wyodrębniony z zewnętrznej bryły, której elewacje wzmocniono licznymi, sięgającymi dachu przyporami. Od strony wschodniej do kościoła przylega trójbocznie zamknięte prezbiterium pierwszego kościoła z XIII wieku, po rozbudowie służące jako boczna kaplica. Została ona przystawiona do korpusu kościoła pod nietypowym kątem, wynikającym z tego, iż pierwszy kościół orientowany był na linii wschód – zachód.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel Nanebevzetí Panny Marie.