Krupka – kościół św Prokopa

Historia

Kościół św. Prokopa został zbudowany w XIII wieku. Powstała wówczas część będąca dzisiejszym prezbiterium. Od chwili powstania do 1331 roku był świątynią parafialną (później funkcje tą przejął kościół Wniebowzięcia Panny Marii). Na początku XV wieku został powiększony o dzisiejszą środkową część korpusu, a część zachodnia została dobudowana na początku XVI wieku. Dalsze, mniejsze już przekształcenia miały miejsce między 1643 a 1677 rokiem. W 1939 roku budowla spłonęła i pozostała trwałą ruiną.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnego w planie korpusu i węższego, także prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie, pochodzącego z XIII wieku. Zbudowana w XV wieku środkowa część nawy została zwieńczona sklepieniem gwiaździstym, natomiast fragment dobudowany na początku XVI wieku od strony zachodniej sklepieniem sieciowym. Zachodnia część korpusu posiadała trzy nawy rozdzielone przez dwa rzędy czterech smukłych filarów. Pierwotnie ściany łuku tęczowego pokryte były polichromiami z około 1300 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Prokopa (Krupka).