Krupka – kościół św Ducha

Historia

   Kościół św. Ducha został zbudowany w 1440 roku, a cztery lata później połączony z położonym obok budynkiem szpitala. W 1538 roku spłonął wraz ze szpitalem i parudziesięcioma domami miejskimi. W 1565 roku dokonano jego naprawy i przebudowy, lecz w 1629 roku znów został zniszczony od ognia spowodowanego uderzeniem pioruna. Naprawy przeprowadzono dopiero po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. W okresie rządów cesarza Józefa II świątynia została zamknięta, lecz wierni zebrali pieniądze na ponowną konsekrację, przeprowadzoną w 1839 roku. W 1851 roku zamknięciu uległ przykościelny szpital.

Architektura

   Kościół jest nieorientowaną, niewielką, jednonawową budowlą z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, które nie jest wydzielone zewnętrznie z bryły. Jego elewacje zostały wzmocnione przyporami, pomiędzy którymi przepruto wąskie, ostrołukowe okna. Portal wejściowy usytuowano po stronie zachodniej korpusu. Wewnątrz zarówno nawę jak i oddzielone ostrołukową arkadą prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Ducha (Krupka).