Křikava – zamek

Historia

   Křikava pojawiła się w źródłach historycznych w 1357 roku, jako majątek rycerza Huga z Dornštejna. W 1345 roku był on zatrudniony jako ochmistrz (hofmeister) na dworze margrabiego Karola, a trzy lata później zajmował to samo stanowisko na dworze królowej Blanki. Około 1367 roku zamek był we wspólnym posiadaniu braci Kolomana, Buzka i Pribyslava. W 1399 roku znani są Přibek i Jindřich z Křikavy, a w 1402 zamek podobno zaatakowali łupieżcy pod wodzą Dobešíka z Boru. W 1418 roku Jindřich sprzedał Křikave, która następnie znikła z kart historii. Upadek zamku prawdopodobnie miał związek z walkami okresu wojen husyckich.

Architektura

   Obwód murów zamku Křikava wzniesiono na planie nieregularnego pięcioboku ze ściętym narożnikiem północno – wschodnim. Bramę umieszczono w kurtynie wschodniej. Prawdopodobnie był to zwykły portal przebity w murze i poprzedzony zwodzonym mostem przerzuconym ponad głęboką suchą fosą. Grubość murów obronnych wynosiła 1,3 metra, jedynie od strony bramy była grubsza i dochodziła do 2 metrów. Za bramą, w odległości około 4-5 metrów znajdowała się kwadratowa wieża o bokach długości 10,5 metra i grubości ścian 2,2 metra. Pełniła ona rolę donżonu, dominującej nad zamkiem wieży mieszkalnej. Na całej długości południowej kurtyny usytuowano prostokątny w planie budynek mieszkalny z dużą salą w przyziemiu i trzema mniejszymi komorami po bokach. Często na rekonstrukcjach przedstawiany jest z połączeniem z wieżą w postaci nadwieszanego, drewnianego ganku. W przeciwległym, północno-zachodnim narożniku usytuowano kwadratowy budynek z piwnicą wykopaną w skale i dostępną z dziedzińca.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z zamku zachowały się dochodzące do 2 metrów wysokości fragmenty murów obwodowych oraz ruiny czworobocznej wieży. Są one dostępne oznakowanym szlakiem turystycznym prowadzącym ze wsi Černívska.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.